info (@) yerelyonetimler.org.tr | Tel: 0312 220 25 32  

×

Uyarı

JUser: :_load: 12 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Sizlere her alanda daha iyi hizmet sunmak, potansiyel kaynakların harekete geçirilmesi ve teknolojiye dayalı yaklaşımları geliştirmek, uygulamak amacıyla, yerel yönetimler ailesi olarak Kaliteli Hizmet Anlayışı ile Güncel Mevzuat, İçtihat, Mesleki geliştirme ve Güçlendirme Eğitimlerimiz alanında uzman bilirkişi ve danışmanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile birlikte tüm belediye hizmetlerinde yanınızda olduğumuzu belirterek Yerel Yönetimler ailesi olarak siz değerli başkanlarımız ve ekibinizle birlikte çalışmaktan onur duyarız. 

 

 • HALKLA BELEDİYELER ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ

  Vatandaşlarımızın yaşamış olduğu İl, İlçe, Belde ve Mahallelerinizdeki Belediye hizmetlerini ilgilendiren vatandaşı sıkıntıya düşüren sorunlarını kurumlar arasında köprü vazifesi görüp, taleplerini ve kamuoyu taleplerini ilgili kurumlara iletmektir. 

 • İMAR VE ŞEHİR PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

  • Planlamaya Yönelik Araştırma ve Analiz Çalışmaları
  • Bölgesel ve Kentsel Gelişim Şemaları, Master Planlar
  • Çevre Düzeni Planları
  • İmar Planları (Nazım ve Uygulama İmar Planları)
  • Koruma Amaçlı İmar Planları
  • Turizm Merkezleri Planları / Turizm Amaçlı Planlar
  • Kıyı-Liman-Yat Limanı Planları
  • Kentsel Dönüşüm – Yenilemeye Dönük Planlamalar
  • Danışmanlık Hizmetleri
  • Kentsel Tasarım – Mimari – Peyzaj Proje Hizmetleri
   • Kentsel Tasarım Projeleri
   • Peyzaj Projeleri
   • Mimari Projeler
   • Kentsel Dönüşüm - Yenileme ve Cephe Düzenleme Projeleri
   • Tasarım- 3 Boyutlu modelleme - Animasyon Çalışmaları
  • Haritacılık Hizmetleri
  • Jeolojik – Jeoteknik Etüt Hizmetleri

  Serkan SEZGEK - Sezgek Yapı Planlama Ltd. Şti.

 • İÇTİHAT MEVZUAT DERGİ VE HABER YAYINCILIĞI

  “YEREL MAGAZİN” YEREL VİZYON SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM DERGİSİ Yerel Magazin Dergisi, Yerel Yönetimler Derneği tarafından ulusal ve uluslararası süreli yayın olarak çıkarılmaktadır. “81 ilimizi, 81 ilimize tanıtıyoruz” sloganı ile yola çıkan ve dönemin siyasi kimliği, ekonomisi, yatırımları ve kültürel yapısını hem günümüze hem de gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla aylık yayın olarak planlanmıştır. Aynı zamanda Türki Cumhuriyetlerle de yerel yönetimler çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve iletişime katkı sağlamak için dergi yurtdışına da gönderilmektedir.

  YEREL YÖNETİMLER İÇTİHAT DERGİSİ  Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi Belediyeler, belediye şirketleri, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerini ilgilendiren mevzuat değişiklikliklerini yayın kurulumuz aracılığı ile gün gün takip ederek sizlerle paylaşıyoruz. Yerel Yönetimleri ilgilendiren geçmiş tarihli ve güncel yargı kararlarını konu bazlı olarak tasnif ederek elektronik içtihat otomasyonu aracılığı ile kullanımınıza sunuyoruz. Bu çerçevede mevzuat ve içtihadı konu, ilgili merci ve tür bazlı olarak üçlü tasnife tabi tutuyoruz. Çalışmalarımızı içtihat otomasyonu aracılığı ile anlık olarak sunmak yanında, mevzuat değişikliklikleri ile dikkat çeken Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını iki aylık dönemlerde abonelerimize basılı olarak gönderiyoruz. Tüm çalışmalarımızı, kolay ve anlaşılır arayüz ile anahtar kelime bazlı aramaya uyumlu hale getiriyoruz. Belediyelerimiz , il özel idarelerimiz ve iştiraklerine ilişkin içtihadın,mevzuatın, ulusal yaygın süreli usulde yayınlandığı ve geniş bir otomasyon sistemine sahip alanında ilk ve tek içtihat dergisidir.

  YEREL YÖNETİMLER HABER ve TV Vatandaşımızın haklı taleplerini İlgili kurumlara bildirmek memnuniyet ve taleplerini sosyal medya özerinden kamuoyuyla paylaşmaktır.

 • KURUMSAL ve MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

  Kurum Faaliyetlerinin yürütülmesinde oluşabilecek ilgili kanun eksikliklerini ortadan kaldırmak için bireysel, kurumsal veya bölgesel olarak uzman eğitimcilerimizle birlikte sunmuş olduğumuz hizmettir. Bu hizmetler alanında profesyonel ve yetkin eğitmenler ile verilmektedir.

  • Büyükşehir Belediye Kanunları
  • Belediye Kanunları
  • İl Özel İdare Kanunları
  • İmar Kanunları
  • Kamu İhale Kanunu 
  • Vergi Kanunları

 • KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

  Seçmenlerin sorunları ve yerel yönetim ve belediye başkanlarından temel beklentilerini ortaya çıkartan, çözüm odaklı yerel gündem araştırmalarıdır. Bu araştırmalar;

  • Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar
  • Belediyeden Halkın Beklentileri Araştırması
  • Kurum Hizmet Ölçümüne yönelik Araştırma
  • Seçmen Profili
  • Belediye Başkanından Memnuniyet, Beklenti Araştırmaları
  • Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Araştırmaları
  • Belediye İmaj ve Beklentiler Araştırmaları
  • Çalışan memnuniyeti Araştırmalalar (Paydaş Algı Haritaları)
  • Siyasi Eğilimler ve Beklentiler Araştırmaları
  • İmaj araştırmaları
  • İçerik analizleri
  • Eğitim Seminerleri
  • Medya / Sosyal Medya Araştırma Analiz

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Danışmanlığı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde belirlenen 17 madde ile ilgili proje,  uygulama ve raporlama çalışmalarını kapsamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, özgün şartlara göre planlanması, hedefe ulaşma konusunda konulan ölçütlerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, raporlanması ve tüm süreçlere yerel halkın dahil edilmesi konusunda, yol haritası oluşturmayı ve takip metodlarını aktarmayı amaçlamaktadır.

  Program özellikle Belediyeler, İl özel idareleri, kamu kuruluşları ve STK’lara yöneliktir.

  1-Sürdürülebilirlik araştırması ve seminerleri

              a)İklim Modellemeleri

              b)Döngüsel Yaşam Analizi

              c)Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Analizi

  2-Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Stratejisi oluşturma

  a)Değerlendirme

  b)Planlama

  c)Sistem Oluşturma ve Uygulama

  3-Sürdürülebilirlik Ölçümlemesi ve Raporlaması

              a)Ölçümleme

              b)Raporlama

  4-Sürdürülebilirlik Gelişim Desteği

              a)Eğitim

              b)Proje Geliştirme

              c)Saha Uygulamaları

              d)Ölçme –Değerlendirme

Detaylı Bilgi İçin  

Mehmet KOLCU

Koordinatör

GSM 0533 455 19 83