info (@) yerelyonetimler.org.tr | Tel: 0312 220 25 32  

Genel Başkan, Ömür YILMAZ,