info (@) yerelyonetimler.org.tr | Tel: 0312 220 25 32  

Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi olarak, 9. sayısı ile hizmetinizdeyiz.
Belediyeler, belediye şirketleri, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerini ilgilendiren mevzuat değişiklikliklerini yayın kurulumuz aracılığı ile gün gün takip ederek sizlerle paylaşıyoruz.
Yerel Yönetimleri ilgilendiren geçmiş tarihli ve güncel yargı kararlarını konu bazlı olarak tasnif ederek elektronik içtihat otomasyonu aracılığı ile kullanımınıza sunuyoruz.
Bu çerçevede mevzuat ve içtihadı konu, ilgili merci ve tür bazlı olarak üçlü tasnife tabi tutuyoruz.
Çalışmalarımızı içtihat otomasyonu aracılığı ile anlık olarak sunmak yanında, mevzuat değişikliklikleri ile dikkat çeken Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını iki aylık dönemlerde abonelerimize basılı olarak gönderiyoruz.
Tüm çalışmalarımızı, kolay ve anlaşılır arayüz ile anahtar kelime bazlı aramaya uyumlu hale getiriyoruz.
Belediyelerimiz , il özel idarelerimiz ve iştiraklerine ilişkin içtihadın,mevzuatın,
ulusal yaygın süreli usulde yayınlandığı ve geniş bir otomasyon sistemine sahip alanında ilk ve tek içtihat dergisidir.
Web sitemizden dergi ve otomasyon sistemimize ilişkin bilgileri inceleyebilirsiniz.

Kamu yararına hizmeti temel esas alan Yerel Yönetimler Derneği yayını olan Yerel Yönetimler İçtihat Dergisi olarak yanınızdayız.

Saygılarımızla
Abone için tıklayınız.

https://wp.yerelyonetimlerictihat.com/abonelik.html